Sweden Green Building Council logotype

I en smart nutid bygger vi en hållbar framtid

Vill du vara med?

Din nästa arbetsplats?

Trivselgruppen

Vi räddar världen tillsammans!

  • Medveten

    Vi fattar väl grundade beslut, är medvetna om vår omvärld och verkar alltid för att förbättra den.

  • Driven

    För att driva branschen framåt utvecklar vi kontinuerligt vår kunskap och våra certifieringssystem.

  • Tillsammans

    Inom SGBC, i våra nätverk och tillsammans med våra medlemmar skapar vi förändring. Våra certifieringssystem kompletterar varandra.